Per últim vos invitem a traspassar el llindar de l’aula de les persones amb ma?s experiència en la nostra escola, el grup de 5 anys, Guepards

Com en la resta d’aules, tenim en compte les característiques de dites xiquets i xiquetes, els seus interessos, el seu moment evolutiu i les competències pedagògiques d’aquesta etapa.

L'aula disposa de gran varietat de materials

i ambients relacionats amb la lecto-escriptura,  la lógico-matemaàtica, el coneixement físic…

A esta edat els avanços en el seu autonomia són molt evidents i és en el pensament on es reflectix molt. En este aula plouen les idees i les propostes, a causa del desig manifest de voler, no sols mostrar-se, sinó també aportar a eixe grup de què se senten part.

Ja que les seues inquietuds van canviant, la classe es convertix en un lloc de múltiples recursos, un element viu en contínua transformació i evolució que els acompanya per a satisfer i desenvolupar les seues capacitats, les seues habilitats i coneixements en cada moment.